Clínica Constanza ofereix el seu servei a preus reduïts un 10% per a les sòcies de Limfacall que es descriuen a continuació:

• Diagnòstic

• Tractament nutricional

• Mesoteràpia avançada

• Teràpia psicològica

• Fisioteràpia

• Radiofreqüència indiba

• Coaching

• Entrenament personal

• Tallers

• Mindfullness

• Activitats a l’aire lliure

__

Clínica Constanza ofrece su servicio a precios reducidos un 10% para las socias de Limfacall que se describe a continuación: 

• Diagnóstico            

• Tratamiento nutricional

• Mesoterapia avanzada

• Terapia psicológica 

• Fisioterapia 

• Radiofrecuencia indiba

• Coaching 

• Entrenamiento personal

• Talleres

• Mindfullness 

• Actividades al aire libre